Ta strona używa pliki cookies zgodnie z polityką cookies, gdzie są informacje czym są oraz jak włączyć/wyłączyć ich obsługę.
Car-Audio tuning glosniki
tuning
  Top » Katalog » Maty bitumiczne » hrk100 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie  | Forum  | Portal Car-Audio
Uwaga!!! Sklep chwilowo w przebudowie i możliwy jedynie odbiór osobisty. Zamowienia hurtowe nr telefonu: 501 084 951. Za utrudnienia przepraszamy.
Kategorie
Dystanse MDF PROFI LINE (73)

Pier?cienie MDF (17)

Pier?cienie MDF impregnowane (14)

G?o?niki samochodowe (8)

Skrzynie basowe (2)

Obudowa pod subwoofer tuba (4)

Panele MDF (3)

Tkanina materia? obiciowy koc

dystanse alu-mdf (1)

G?o?niki - Subwoofery (1)

Maty bitumiczne (8)

Pier?cienie metal (1)

Wzmacniacze Car-Audio (2)

Zwrotnice g?o?nikowe i filtry ak (3)

Bezpieczniki i oprawki (4)

Dystanse plastikowe

Wyprzeda? (3)

Kable Car Audio (6)

Dystanse MDF E

Maskownice g?o?nikowe (3)

Zestawy promocyjne

Wtyki i z??cza radiowe (1)

Z??cza g?o?nikowe (1)

Z??cza do radioodtwarzaczy (1)

Tuleja tunel bass reflex rura (1)Linki
Powe Car-Audio, głośniki
HW Energetic HRK-100 Door Kit
[hrk100]
189,00z?


HW Energetic RoadKill to wysoce zaawansowana technologia t?umienia oraz poch?aniania drga?, wibracji i rezonansów wraz z bardzo wysok? odporno?ci? temperaturow?. Zastosowanie unikalnej mieszanki klej?co-t?umi?cej wykonanej na bazie elastomerów, kauczuku, butylu i aluminium, zapewnia nisk? cz?stotliwo?? rezonansow? oraz niedorównanie dok?adne i z czasem zwi?kszaj?ce si? przyleganie do pod?o?a o skomplikowanym kszta?cie (samowulkanizacja masy t?umi?cej). Tak idealne przyleganie, dostosowywanie kszta?tu i niezmienna elastyczno??, zapewnia maksymalnie du?y kontakt z wyt?umian? powierzchni?, co gwarantuje najwy?sz? skuteczno?? t?umienia rezonansów nawet przy ekstremalnie wysokich i niskich temperaturach. Wzmacniaj?ca warstwa aluminiowej folii o grubo?ci 0,15mm, zapewnia dodatkow? izolacj? termiczn?, znacznie zwi?ksza wytrzyma?o?? mechaniczn? oraz dodatkowo poprawia w?a?ciwo?ci t?umi?ce.

Maty HW Energetic RoadKill  s? bezpieczne dla zdrowia, nie zawieraj? zwi?zków smo?owatych, bitumicznych i asfaltowych. S? ca?kowicie oboj?tne dla ?rodowiska i pod?o?a (np. blach i plastików samochodowych) oraz posiadaj? w?a?ciwo?ci antykorozyjne. Maty HW Energetic RoadKill s? równie? odporne na dzia?anie  wody, nie wydzielaj? zapachu oraz zachowuj? niezmienn? elastyczno?? i w?a?ciwo?ci klej?co-t?umi?ce w ekstremalnie wysokich, jak i skrajnie niskich temperaturach (masa t?umi?ca nie twardnieje, ani nie mi?knie w szerokim zakresie temperatur).

W przypadku samochodu, produkt zalecany jest do uszczelniania drzwiowych komór g?o?nikowych i wyt?umiania rezonansów balach drzwi, dachu, pod?ogi, baga?nika, maski silnika oraz innych metalowych i plastikowych cz??ci karoserii. Podgrzewanie mat w trakcie ich monta?u nie jest konieczne.

Inne zastosowanie: wyt?umianie i wyciszanie rezonansu obudów komputerowych oraz sprz?tu audio-video z wbudowanym mechanicznym nap?dem (twardy dysk, nap?d CD/DVD, wentylatory, itp.).


Na "plus":
- jedna z najwy?szych przyczepno?ci do pod?o?a spo?ród wielu mat spotykanych na rynku
- samowulkanizacja – znakomicie klei si? bez podgrzewania, a po czasie jeszcze bardziej zwi?ksza przyczepno?? na s?abiej doci?ni?tych obszarach (nie wysycha)
- du?a skuteczno?? i stabilno?? t?umienia rezonansów w niskich oraz wysokich temperaturach, (nie twardnieje, jest mocno elastyczna i o wysokiej ci?gliwo?ci, lecz nigdy te? "nie sp?ywa" i nie wiotczeje w wy?szych temperaturach)
- w porównaniu z niektórymi markowymi matami, posiada zwi?kszon? grubo?? masy t?umi?cej, co znacznie zwi?ksza w?a?ciwo?ci t?umi?ce oraz skuteczno?? jednej naklejonej warstwy (dla porównania, grubo?? maty Dynamat/Stinger to ok. 1,6-1,7mm razem z foli? alu)
- w porównaniu z niektórymi markowymi matami, posiada wi?ksz? grubo?? wzmacniaj?cej folii aluminiowej, dzi?ki czemu mo?na ju? jedn? naklejon? warstw? skutecznie zakleja? i uszczelnia? wi?ksze otwory technologiczne blach drzwiowych, uzyskuj?c sztywniejsz?
  i stabilniejsz? powierzchni? ?cianek, stworzonej w ten sposób komory g?o?nikowej (dla porównania, grubo?? folii aluminiowej mat  Dynamat/Stinger to 0,1mm)
- dwie dost?pne szeroko?ci mat nawini?tych na rolkach, to wygodniejszy, ?atwiejszy i szybszy monta? bez docinania - np. w??sze paski maty ?atwiej jest wkleja? do wn?trza komory drzwiowej, a szersz? mat? wygodniej jest wyt?umia? zewn?trzny p?at blachy
  i "zamyka?"  otwory technologiczne
- mata dozowana z rolki, to równie? efektywniejsze wykorzystanie materia?u z powodu mniejszej ilo?ci odpadów w stosunku do pojedynczych arkuszy, docinanych na mniejsz? szeroko??
- dobra wzajemna relacja jako?ci, trwa?o?ci, wydajno?ci, skuteczno?ci i ceny
 
Na „minus”:
- dla "kupuj?cych oczyma" jest trudna do zaakceptowania z powodu braku nadrukowanych napisów lub logo, co ?adniej wygl?da na zdj?ciach w Internecie, ale te? podnosi cen? maty
- wi?ksza grubo?? masy t?umi?cej i aluminiowej folii, to wy?sza skuteczno?? pojedynczej warstwy, ale niestety, wp?ywa to równie? na nieco wy?sz? wag? w stosunku do cie?szych mat, posiadaj?cych dzi?ki temu gorsze w?a?ciwo?ci t?umi?ce
- na pierwszy "rzut oka", mata na rolce mo?e si? kojarzy? z tani?, bitumiczn? mat? dekarsk? lub podobnymi produktami stosowanymi w budownictwie, które oprócz ca?kowicie innego sk?adu chemicznego i parametrów t?umi?cych, najcz??ciej posiadaj? te? kilka razy cie?sz?
aluminiow? foli?, du?o s?abszy klej i nie s? przeznaczona do stosowania w pomieszczeniech zamkni?tych.


Wspó?czynnik stratno?ci akustycznej:
0.07 @  -20°C
0.11 @  -10°C
0.26 @     0°C
0.30 @ +10°C
0.44 @ +20°C
0.32 @ +30°C
0.24 @ +40°C
0.16 @ +50°C
0.10 @ +60°C

Zakres temperatur (skuteczno??):
-15°C do +60°C

Zakres temperatur (odporno??):
-60°C do +185°C

 

Zestaw do wyt?umienia rezonansu blach drzwi samochodowych
(lub pod?ogi, dachu, drzwi, maski silnika, nadkoli, itp.)

HRK-100 Door Kit - 1 rolka (1,0 m2)
wymiary: 20 x 500 cm
grubo?? masy t?umi?cej: 2,0 mm
grubo?? folii aluminiowej: 0,15 mm
grubo?? ca?kowita: 2,15 mm
wygl?d: samoklej?ca jasno szara mata z aluminiow? foli?
waga: 3,4 kg/m2

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 20 kwietnia 2010.
Recenzje
Współpraca
Zapraszamy do współpracy sklepy i warsztaty Car-audio, które chcą u siebie sprzedawać dystanse i panele MDF.
W tej sprawie prosimy pisać na adres: wspolpraca@powe.pl
Informacje
O Firmie
Wysyłka i zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

Copyright © 2004 osCommerce Professional
Zabudowy Car Audio - www.powe.pl dla dzieci allegro, mbank Darmowe konto bankowe Plecaki, telewizory